Skip Navigation LinksLogin

Resource: SHA - Gavins 1 9v9 schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21110027::STO B6.2 (Belsky) AT SHA B6.2 (Tavares)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21130017::BRG B6.3 (Besse) AT SHA2 B6.3 (Swedberg)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21130022::RCK B6.3 (Olenik) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21100014::EAS B6.1 (Vieira) AT SHA B6.1 (Scarfo)
6:00 PM -7:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
5
6
7
8
9
10
11
Type 21130027::WHTH B6.3 (Kershner) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21170037::RAY G6.3 (Attardo) AT SHA G6.3 (Mayeski)
3:00 PM -4:15 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21280003::BRA G8.4 (ROMERO) AT SHA G8.4 (Wilson)
4:30 PM -5:50 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21110054::BRA1 B6.2 (COOMBS) AT SHA B6.2 (Tavares)
6:00 PM -7:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
12
13
14
15
16
17
18
Type 21210014::SHA B8.1 (kapur) AT EAS B8.1 (Cameron)
5:00 PM -6:20 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21110045::EAS B6.2 (Cameron) AT SHA B6.2 (Tavares)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
Type 21130034::EAS B6.3 (Thomas) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21130030::WEY B6.3 (Powers) AT SHA2 B6.3 (Swedberg)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21160032::QNY1 G6.2 (Pimental-Coffua) AT SHA G6.2 (Rich)
6:00 PM -7:15 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
19
20
21
22
23
24
25
Type 21130041::HOLA B6.3 (Luyo) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
26
27
28
29
30
31
Jun 1
Type 21100020::EAS B6.1 (Vieira) AT SHA B6.1 (Scarfo)
1:30 PM -2:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21110052::WBG B6.2 (Lone) AT SHA B6.2 (Tavares)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21130032::WHTH B6.3 (Kershner) AT SHA2 B6.3 (Swedberg)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
Type 21170029::BRA1 G6.3 (MORAN) AT SHA G6.3 (Mayeski)
6:00 PM -7:15 PM
On SHA - Gavins 1 9v9