Skip Navigation LinksLogin

Facility: WBG schedules

 < April 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31
Apr 1
2
3
4
5
6
Type 21310004::WEY G10.2 (Powers) AT WBG G10.2 (Lamlein)
6:00 PM -7:30 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21300001::WBG B10.2 (Gothage) AT BRG B10.2 (Meaney)
10:00 AM -11:30 AM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
 
Type 21110044::WEY B6.2 (O'Driscoll) AT WBG B6.2 (Lone)
12:00 PM -1:10 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21220004::HOLA B8.2 (Forbes) AT WBG B8.2 (Mussari)
1:30 PM -2:50 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
 
7
8
9
10
11
12
13
Type 21190004::WHTH2 G6.4 (Silveira) AT WBG G6.4 (PACHECO)
4:30 PM -5:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21310012::BRA G10.1 (RINGIUS) AT WBG G10.2 (Lamlein)
6:00 PM -7:30 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21220008::ABG B8.2 (Messia) AT WBG B8.2 (Mussari)
12:00 PM -1:20 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
  
Type 21110014::WBG B6.2 (Lone) AT RCK B6.2 (Walo)
3:00 PM -4:10 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
 
14
15
16
17
18
19
20
Type 21370008::RCK G4.5 (Perez) AT WBG G4.5 (Wheeler)
12:00 PM -1:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21220012::WHTH B8.2 (Jackson) AT WBG B8.2 (Mussari)
12:00 PM -1:20 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21190007::WBG G6.4 (PACHECO) AT RCK G6.4 (Andrews)
1:30 PM -2:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21340010::BRG G4.2 (Martin) AT WBG G4.2 (Noonan)
12:00 PM -1:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
Type 21410010::QNY B4.3 (Miller) AT WBG B4.3 (Morash)
1:15 PM -2:15 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21110020::RAY B6.2 (Attardo) AT WBG B6.2 (Lone)
1:30 PM -2:40 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21420017::EBG B4.4 (Chisholm) AT WBG B4.4 (Waller)
2:30 PM -3:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
21
22
23
24
25
26
27
Type 21190018::SHA G6.4 (Venkataramani) AT WBG G6.4 (PACHECO)
1:30 PM -2:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21110026::EAS B6.2 (Cameron) AT WBG B6.2 (Lone)
12:00 PM -1:10 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
 
Type 21420005::STO B4.4 (McDermott) AT WBG B4.4 (Waller)
12:30 PM -1:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21350017::WHTH G4.3 (Cipolla) AT WBG G4.3 (Leahy)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21300030::EAS B10.2 (Hedrick) AT WBG B10.2 (Gothage)
6:00 PM -7:30 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21370019::RAY G4.5 (MOYNIHAN) AT WBG G4.5 (Wheeler)
11:00 AM -12:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21160024::BRG G6.2 (Grassa) AT WBG G6.2 (Xayavong)
7:30 PM -8:45 PM
On WBG - HS TURF 9v9;11v11
Type 21350015::ABG G4.3 (Surace) AT WBG G4.3 (Leahy)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
Type 21420023::BRG B4.4 (Mickiewicz) AT WBG B4.4 (Waller)
2:45 PM -3:45 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21340021::STO G4.2 (Yong) AT WBG G4.2 (Noonan)
4:00 PM -5:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7