Skip Navigation LinksLogin

Facility: BRA schedules

 < March 2023 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26
27
28
Mar 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Apr 1
Type 20330002::RAY B10.2 (Curtis) AT BRA B10.2 (FLAHERTY)
6:00 PM -7:30 PM
On BRA HS#1
Type 20300001::WEY G8.2 (Carvalho) AT BRA G8.2 (DOUGHTY)
9:00 AM -10:20 AM
On BRA - Thayer 1
 
Type 20440002::BRG G4.5 (Smith) AT BRA G4.5 (FENNESSY)
10:30 AM -11:30 AM
On BRA - East 2
Type 20320002::EBG B10.1 (McCarthy) AT BRA B10.1 (SMITH)
11:30 AM -1:00 PM
On BRA - Thayer 1
Type 20430002::WBG G4.4 (Pacheco) AT BRA G4.4 (MORAN)
11:30 AM -12:30 PM
On BRA - East 2
Type 20280001::BRG2 G6.4 (Tellefsen) AT BRA G6.4 (BANVILLE)
12:00 PM -1:15 PM
On BRA - Doheny
Type 20400001::BRG G4.1 (Grassa) AT BRA G4.1 (WELLINGTON)
12:00 PM -1:00 PM
On BRA - East 1
Type 20420002::RCK G4.3 (Poirier) AT BRA G4.3 (OSULLIVAN)
12:45 PM -1:45 PM
On BRA - East 2
Type 20250001::BRA G6.1 (MCGEOGH) AT EAS G6.1 (deVos)
1:30 PM -2:45 PM
On BRA - East 1
Type 20270002::QNY G6.3 (O'Connor) AT BRA2 G6.3 (HAYES)
1:30 PM -2:45 PM
On BRA - Doheny
Type 20410001::BRG G4.2 (Hunt) AT BRA G4.2 (DEERY)
2:00 PM -3:00 PM
On BRA - East 2
Type 20240005::RCK B8.3 (Farrell) AT BRA1 B8.3 (WELLINGTON)
3:00 PM -4:20 PM
On BRA - Thayer 1
Type 20180002::BRA B6.2 (CARR) AT EAS B6.2 (Powers)
3:00 PM -4:15 PM
On BRA - East 1
Type 20260002::WBG G6.2 (Xayavong) AT BRA G6.2 (TAYLOR)
3:00 PM -4:15 PM
On BRA - Doheny
Type 20220002::ACU B8.1 (OLIVEIRA) AT BRA B8.1 (DOHERTY)
4:30 PM -5:50 PM
On BRA - Thayer 1
Type 20170001::BRA B6.1 (CONFALONE) AT EAS B6.1 (Doherty)
4:30 PM -5:45 PM
On BRA - Doheny
Type 20360002::BRA2 B4.3 (LONG) AT EAS B4.3 (Kelley)
4:30 PM -5:30 PM
On BRA - East 1
Type 20370002::BRA B4.5 (NORTHUP) AT EAS B4.5 (Cautino)
5:45 PM -6:45 PM
On BRA - East 1
Type 20190002::BRA B6.3 (NGUYEN) AT EAS B6.3 (Obiagba)
6:00 PM -7:15 PM
On BRA - Doheny