Skip Navigation LinksLogin

Resource: SHA - Gavins 2 9v9 schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21200026::STO B6.4 (Szeglin) AT SHA1 B6.4 (sostiel)
12:00 PM -1:15 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21240033::RAY B8.4 (Scimonelli) AT SHA B8.3 (Tavares)
1:30 PM -2:50 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21200027::ABG B6.4 (Lallis) AT SHA2 B6.4 (Vasilets)
1:30 PM -2:45 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21250024::QNY G8.1 (Johnson) AT SHA G8.1 (Singh)
3:00 PM -4:20 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21200028::HOLA B6.4 (Mills) AT SHA3 B6.4 (Shah)
3:00 PM -4:15 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
 
5
6
7
8
9
10
11
Type 21190021::BRA G6.4 (CHAN) AT SHA G6.4 (Venkataramani)
9:00 AM -10:15 AM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21240024::ABG B8.3 (Russo) AT SHA B8.3 (Tavares)
1:30 PM -2:50 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 21190006::SHA G6.4 (Venkataramani) AT BRG G6.4 (Pepin)
10:30 AM -11:45 AM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
 
12
13
14
15
16
17
18
Type 21210020::STO B8.1 (Silva) AT SHA B8.1 (kapur)
1:30 PM -2:50 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun 1
Type 21190044::RCK G6.4 (Andrews) AT SHA G6.4 (Venkataramani)
9:00 AM -10:15 AM
On SHA - Gavins 2 9v9