Skip Navigation LinksLogin

Resource: SHA - Gavins 2 9v9 schedules

 < September 2023 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27
28
29
30
31
Sep 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Type 20730001::QNY B6.2 (zerva) AT SHA B6.2 (Bernstein)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
10
11
12
13
14
15
16
Type 20720004::QNY B6.1 (Downs) AT SHA B6.1 (Scarfo)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 20780038::WEY1 G6.1 (O'Brien) AT SHA1 G6.1 (Rich)
6:00 PM -7:10 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
17
18
19
20
21
22
23
Type 20720006::WEY B6.1 (Siannas) AT SHA B6.1 (Scarfo)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 20760007::STO B6.3 (Kluczwski) AT SHA B6.3 (Tavares)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
24
25
26
27
28
29
30
Type 20780048::HOLA G6.2 (Lucci-Mcshain) AT SHA1 G6.1 (Rich)
1:00 PM -2:10 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
Type 20730008::QNY B6.2 (zerva) AT SHA B6.2 (Bernstein)
3:00 PM -4:10 PM
On SHA - Gavins 2 9v9
 
Type 20760013::HOLA B6.3 (Luyo) AT SHA B6.3 (Tavares)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 2 9v9