Skip Navigation LinksLogin

Resource: RAY-BURKE 11v11 schedules

 < April 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31
Apr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Type 21300005::RCK B10.2 (Hennessy) AT RAY B10.2 (Moreira)
12:00 PM -1:30 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 21230007::RCK B8.4 (Lopes) AT RAY B8.4 (Scimonelli)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
14
15
16
17
18
19
20
Type 21260030::EBG G8.2 (Schuler Jr) AT RAY G8.2 (Attardo)
6:00 PM -7:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
21
22
23
24
25
26
27
Type 21240004::BRG B8.3 (Nichols) AT RAY B8.3 (Curtis)
7:00 PM -8:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 21300009::EAS B10.2 (Hedrick) AT RAY B10.2 (Moreira)
12:00 PM -1:30 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
Type 21240016::EAS B8.3 (Nipoti) AT RAY B8.3 (Curtis)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 21230004::WHTH B8.4 (DeRoy-Lade) AT RAY B8.4 (Scimonelli)
3:00 PM -4:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21300003::HOLA B10.2 (Caldwell) AT RAY B10.2 (Moreira)
7:00 PM -8:30 PM
On RAY-BURKE 11v11