Skip Navigation LinksLogin

Resource: SHA - Gavins 2A 7v7 schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21350013::WEY G4.3 (Ennis) AT SHA G4.3 (Dipali)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
5
6
7
8
9
10
11
Type 21440030::WHTH1 B4.6 (Chester) AT SHA B4.6 (Poyau)
12:00 PM -1:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400018::HOLA B4.2 (Bonin) AT SHA1 B4.2 (Yu)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
Type 21420033::WEY B4.4 (Mcleod) AT SHA2 B4.4 (Feldman)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
12
13
14
15
16
17
18
Type 21380022::MMR G4.6 (Sampaio) AT SHA G4.6 (Wright)
1:30 PM -2:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21340028::STO G4.2 (Yong) AT SHA B4.2 (leung)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
Type 21390022::EBG B4.1 (Corbin) AT SHA B4.1 (Freedman)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
19
20
21
22
23
24
25
Type 21440034::BRA1 B4.6 (Greene) AT SHA B4.6 (Poyau)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21350033::BRG G4.3 (Meier) AT SHA G4.3 (Dipali)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400029::HOLA B4.2 (Bonin) AT SHA2 B4.2 (Rogers)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400031::WEY B4.2 (MacDonald) AT SHA1 B4.2 (Yu)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21420036::BRA B4.4 (REGGIO) AT SHA1 B4.4 (Ahn)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
 
 
26
27
28
29
30
31
Jun 1
Type 21400023::SHA2 B4.2 (Rogers) AT SHA1 B4.2 (Yu)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21440036::ABG1 B4.6 (Bunker) AT SHA B4.6 (Poyau)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7