Skip Navigation LinksLogin

Resource: BRA - Thayer 1 schedules

 < April 2023 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26
27
28
29
30
31
Apr 1
Type 20320002::EBG B10.1 (McCarthy) AT BRA B10.1 (SMITH)
1:00 PM -2:30 PM
On BRA - Thayer 1
Type 20240005::RCK B8.3 (Farrell) AT BRA1 B8.3 (WELLINGTON)
3:00 PM -4:20 PM
On BRA - Thayer 1
Type 20220002::ACU B8.1 (OLIVEIRA) AT BRA B8.1 (DOHERTY)
4:30 PM -5:50 PM
On BRA - Thayer 1