Skip Navigation LinksLogin

Resource: SHA - Ames St 11v11 schedules

 < September 2023 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
17
18
19
20
21
22
23
Type 20810005::WEY B8.1 (Redburn) AT SHA B8.1 (kapur)
1:30 PM -2:50 PM
On SHA - Ames St 11v11
Type 20830009::HOLA B8.3 (Forbes) AT SHA B8.3 (McLaughlin)
3:00 PM -4:20 PM
On SHA - Ames St 11v11
Type 20840005::WEY G8.1 (Carvalho) AT SHA G8.1 (Singh)
4:30 PM -5:50 PM
On SHA - Ames St 11v11