Skip Navigation LinksLogin

Resource: BRA - Doheny schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
19
20
21
22
23
24
25
Type 21450019::BRG GPG.1 (McDonough) AT BRA GPG.1 (OSULLIVAN)
8:00 AM -9:45 AM
On BRA - Doheny
Type 21220038::BRA1 B8.2 (CONFALONE) AT BRA2 B8.2 (WELLINGTON)
6:00 PM -7:20 PM
On BRA - Doheny
Type 21170044::WBG G6.4 (PACHECO) AT BRA2 G6.3 (PUGSLEY)
6:00 PM -7:15 PM
On BRA - Doheny
Type 21130044::WEY B6.3 (Powers) AT BRA2 B6.3 (CONCANNON)
12:00 PM -1:10 PM
On BRA - Doheny