Skip Navigation LinksLogin

Resource: RAY-BURKE 11v11 schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21300003::HOLA B10.2 (Caldwell) AT RAY B10.2 (Moreira)
7:00 PM -8:30 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
5
6
7
8
9
10
11
Type 21240007::SHA B8.3 (Tavares) AT RAY B8.3 (Curtis)
7:00 PM -8:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 21240022::BRA B8.3 (VO) AT RAY B8.3 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
Type 21260017::HOLA G8.2 (Green) AT RAY G8.2 (Attardo)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
12
13
14
15
16
17
18
Type 21240037::BRG B8.3 (Nichols) AT RAY B8.4 (Scimonelli)
7:00 PM -8:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 21260023::WEY G8.2 (Dodds) AT RAY G8.2 (Attardo)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
  
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun 1
Type 21300013::WHTH B10.2 (Barata) AT RAY B10.2 (Moreira)
6:00 PM -7:30 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 21240049::RCK B8.4 (Lopes) AT RAY B8.4 (Scimonelli)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
Type 21260025::BRA G8.2 (MEDE) AT RAY G8.2 (Attardo)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11