Skip Navigation LinksLogin

Resource: RAY-BURKE 11v11 schedules

 < September 2023 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27
28
29
30
31
Sep 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Type 20810001::QNY B8.1 (Triplett) AT RAY B8.1 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20840001::QNY G8.1 (Johnson) AT RAY G8.1 (Attardo)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
10
11
12
13
14
15
16
Type 20810003::EAS B8.1 (Cameron) AT RAY B8.1 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20840003::EAS G8.1 (Gamble) AT RAY G8.1 (Attardo)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
17
18
19
20
21
22
23
Type 20820006::SHA B8.2 (Jones) AT RAY B8.2 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
 
24
25
26
27
28
29
30
Type 20810008::WEY B8.1 (Redburn) AT RAY B8.1 (Curtis)
12:00 PM -1:20 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20820013::STO B8.2 (Silva) AT RAY B8.2 (Curtis)
1:30 PM -2:50 PM
On RAY-BURKE 11v11
Type 20840008::WEY G8.1 (Carvalho) AT RAY G8.1 (Attardo)
3:00 PM -4:20 PM
On RAY-BURKE 11v11