Skip Navigation LinksLogin

Resource: WBG - Howard Lower 7v7 schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
28
29
30
May 1
2
3
4
Type 21370019::RAY G4.5 (MOYNIHAN) AT WBG G4.5 (Wheeler)
11:00 AM -12:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21350015::ABG1 G4.6 (Collins) AT WBG G4.3 (Leahy)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21420023::BRG B4.4 (Mickiewicz) AT WBG B4.4 (Waller)
2:45 PM -3:45 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21340021::STO G4.2 (Yong) AT WBG G4.2 (Noonan)
4:00 PM -5:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
5
6
7
8
9
10
11
Type 21340036::WEY G4.2 (Spitz) AT WBG G4.2 (Noonan)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21340032::SHA B4.2 (leung) AT WBG G4.2 (Noonan)
3:00 PM -4:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
 
12
13
14
15
16
17
18
Type 21350035::EAS G4.3 (Mucci) AT WBG G4.3 (Leahy)
7:00 PM -8:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21410021::EAS B4.3 (Cautino) AT WBG B4.3 (Morash)
3:00 PM -4:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
  
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun 1
Type 21370034::BRA G4.5 (VELLA) AT WBG G4.5 (Wheeler)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21410032::RCK B4.3 (Greene) AT WBG B4.3 (Morash)
5:00 PM -6:00 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
Type 21410025::BRG B4.3 (Silby) AT WBG B4.3 (Morash)
1:30 PM -2:30 PM
On WBG - Howard Lower 7v7
  
Type 21340025::HOLA G4.2 (Collins) AT WBG G4.2 (Noonan)
2:45 PM -3:45 PM
On WBG - Howard Lower 7v7