Skip Navigation LinksLogin

Facility: SHA schedules

 < May 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
19
20
21
22
23
24
25
Type 21440034::BRA1 B4.6 (Greene) AT SHA B4.6 (Poyau)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21350033::BRG G4.3 (Meier) AT SHA G4.3 (Dipali)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400029::HOLA B4.2 (Bonin) AT SHA2 B4.2 (Rogers)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400026::HOLA B4.2 (Bonin) AT SHA2 B4.2 (Rogers)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21420036::BRA B4.4 (REGGIO) AT SHA1 B4.4 (Ahn)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21130041::HOLA B6.3 (Luyo) AT SHA1 B6.3 (Bernstein)
4:30 PM -5:40 PM
On SHA - Gavins 1 9v9
 
Type 21410035::QNY B4.3 (Miller) AT SHA B4.3 (Flieger)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 2B 7v7
Type 21400031::WEY B4.2 (MacDonald) AT SHA1 B4.2 (Yu)
6:00 PM -7:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7