Skip Navigation LinksLogin

Resource: SHA - Gavins 3 schedules

 < September 2022 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
18
19
20
21
22
23
24
Type 20100005::RAY B4.4 (Gouthro) AT SHA B4.4 (Murad)
2:00 PM -3:00 PM
On SHA - Gavins 3
Type 20100009::RAY B4.4 (Gouthro) AT SHA B4.5A (Vasilets)
3:15 PM -4:15 PM
On SHA - Gavins 3
Type 20120005::SHA B4.5B (Hoffman) AT SHA B4.5D (Shah)
3:15 PM -4:15 PM
On SHA - Gavins 3
Type 20080009::STO B4.1 (Kluczwski) AT SHA B4.1 (Metwally)
4:30 PM -5:30 PM
On SHA - Gavins 3