Skip Navigation LinksLogin

Resource: SHA - Gavins 2A 7v7 schedules

 < April 2024 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
14
15
16
17
18
19
20
Type 21350024::WBG G4.3 (Leahy) AT SHA G4.3 (Dipali)
1:30 PM -2:30 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21400014::RAY B4.2 (Testa) AT SHA1 B4.2 (Yu)
3:00 PM -4:00 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7
Type 21420021::WHTH B4.4 (Costello) AT SHA2 B4.4 (Feldman)
4:15 PM -5:15 PM
On SHA - Gavins 2A 7v7